Afslag til at genopføre et sommerhus på øen Masnedø Kalv

Publiceret 24-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3, Masnedø, Vordingborg Jorder, Kalvø 1, 4760 Vordingborg, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19403.

Afslag til at genopføre et sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent