Afslag til arealoverførsel

Publiceret 02-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5d, Sandvig By, Mern, 4735 Mern; til ejendommen matr. nr. 5a, Sandvig By, Mern, Kohavevej 2, 4735 Mern, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17649.

Afgørelse

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler