Afslag til arealoverførsel, Kerteminde Kommune

Publiceret 09-11-2022

Afgørelsen vedrører arealoverførsel mellem ejendommen matr. nr. 11a, Kølstrup By, Kølstrup og ejendommen matr. nr. 8d Kølstrup By, Kølstrup, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17176.

Afslag til arealoverførsel mellem matr. nr. 11a, Kølstrup By, Kølstrup og matr. nr. 8d Kølstrup By, Kølstrup, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler