Afslag til arealoverførsel

Publiceret 09-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3d Malle By, Sennels til ejendommen matr. nr. 9g Malle By, Sennels, Mallevej 48, ejendommen matr. nr. 3d Malle By, Sennels til ejendommen matr. nr. 9g Malle By, Sennels, Mallevej 48, 7700 Thisted, Thisted Kommune og etablering af nye skel.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsenhenvis da venligst til journalnummer 22/03334

Afgørelse

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler