Afslag til arealoverførsel

Publiceret 03-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 22c, Sejerby By, Sejerø til matr. nr. 22l, Sejerby By, Sejerø, Vestervej 6 A, 4592 Sejerø, Kalundborg Kommune Ansøgning Du har den 4. januar 2022 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til at foretage en arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen til ejendommen matr. nr. 22l, Sejerby By, Sejerø, Vestervej 6 A, 4592 Sejerø, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/01139.

Afslag til arealoverførsel

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler