Afslag til anneks til eksisterende sommerhus

Publiceret 22-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 99d Tustrup Enge, Albæk, Svinget 44, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12577.

Afslag til anneks til eksisterende sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler