Afslag til ændret anvendelse af garage til beboelse ved et sommerhus

Publiceret 07-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 6m Munke, Faaborg Jorder, Hovedvejen 41, 5602 Avernakø, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09109.

Afslag til ændret anvendelse af garage til beboelse ved et sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler