Afslag på dispensation til udvidelse af sommerhus

Publiceret 07-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.233b, Søgård Hgd., Nysogn, Holdvej 31, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10363.

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent