Afgørelse om udvidelse af sommerhus samt om ovenlysvinduer

Publiceret 01-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 8o Hovedejerlavet, Nylarsker, Søndre Landevej 62, 3720 Aakirkeby. Bornholms Regionskommune

 Steenbergs Tegnestue Aps Kystdirektoratet J.nr. 21/12397-3 Ref. Jan Kofod Winther 01-11-2022 Afgørelse om udvidelse af sommerhus samt om ovenlysvinduer inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 8o Hovedejerlavet, Nylarsker, Søndre Landevej 62, 3720 Aakirkeby. Bornholms Regionskommune Ansøgning I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til udvidelse af sommerhus med 12 m² samt isætning af 4 ovenlysvinduer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 8o Hovedejerlavet, Nylarsker, Søndre Landevej 62, 3720 Aakirkeby. Bornholms Regionskommune. Afgørelser Kystdirektoratet giver afslag til udvidelse af sommerhuset. Der meddeles dispensation til isætning af 4 ovenlysvinduer. Afgørelserne er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15. Steenbergs Tegnestue Aps Kystdirektoratet J.nr. 21/12397-3 Ref. Jan Kofod Winther 01-11-2022 Afgørelse om udvidelse af sommerhus samt om ovenlysvinduer inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 8o Hovedejerlavet, Nylarsker, Søndre Landevej 62, 3720 Aakirkeby. Bornholms Regionskommune Ansøgning I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til udvidelse af sommerhus med 12 m² samt isætning af 4 ovenlysvinduer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 8o Hovedejerlavet, Nylarsker, Søndre Landevej 62, 3720 Aakirkeby. Bornholms Regionskommune. Afgørelser Kystdirektoratet giver afslag til udvidelse af sommerhuset. Der meddeles dispensation til isætning af 4 ovenlysvinduer. Afgørelserne er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15. Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. i skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12397.

Afgørelse om udvidelse af sommerhus samt om ovenlysvinduer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler