Afgørelse om opførelse af nyt stuehus samt ombygning af eksisterende til maskinhus mv.

Publiceret 07-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen landbrugsejendommen matr.2a, Følle By, Bregnet, Svanevej 1, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre et nyt stuehus med en lidt ændret placering og et boligareal på 451 m², til erstatning for det eksisterende, der har en tilsvarende størrelse. Direktoratet meddeler endvidere tilladelse efter naturbeskyttelseslovens2 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at ombygge det eksisterende stuehus til maskinhus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23728.

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent