Afgørelse om nyt tag på sommerhus samt indretning af overetage til beboelse

Publiceret 14-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1c, Haarby, Løgismose Hgd., Løgismose Skov 21, 5683 Haarby, Assens Kommune

Kystdirektoratet finder, at udskiftningen af taget med cementsten til et nyt med pandeplader, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, nr. 5, efter hvilken mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herunder udskiftning af vinduer og tage m.v., når bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang, ikke er omfatte af forbuddet efter§ 15, stk. 1. Taget kan således udskiftes uden dispensation. Kystdirektoratet meddeler afslag på tagvinduer samt vindue i gavlen. Afgørelsen er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23942.

Afgørelse om nyt tag på sommerhus samt indretning af overetage

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent