Tilladelse til udlægning af legeanlæg i Dyvig, Als

Publiceret 04-03-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udlægge et legeanlæg nær Dyvig Bådelaug, Als, Sønderborg

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/16340

Tilladelse til udlægning af legeanlæg Dyvig Sønderborg

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler