Tilladelse til placering og udformning af to siloer

Publiceret 31-03-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr.1a, Ø. Hunderup By, Ejerslev, Strandvænget 75, 7900 Nykøbing M., Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre siloerne med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16706.

22/16706 Tilladelse til to siloer.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent