Tilladelse til placering og udformning af stuehus

Publiceret 03-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15, Klinting, Ulkebøl, Stenholt 16, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre stuehus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04494.

Tilladelse til placering og udformning af stuehus

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler