Tilladelse til placering og udformning af stuehus og driftsbygninger på landbrugsejendom, Svendborg Kommune

Publiceret 03-03-2022

Tilladelse til placering og udformning af stuehus og driftsbygninger i strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr.8a, Lundby By, Landet, Sundbrovej 111, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre nyt stuehus med ændret placering samt til ombygning og nyopførelse af driftsbygninger med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/06944

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent