Tilladelse til placering og udformning af beboelse på landbrugsejendom

Publiceret 11-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56a, V. Skerninge By, V. Skerninge, Lindekildevej 85, 5762 Vester - Skerninge i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6 og § 65b stk. 1, til at genopføre beboelsen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/11032.

Tilladelse til placering og udformning af beboelse på landbrugsejendom

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler