Justering af gældende tilladelse til placering af driftsbygningerne og stuehusets grundplan på landbrugsejendom, Stevns Kommune

Publiceret 17-03-2022

Justering af gældende tilladelse til placering af driftsbygningerne og stuehusets grundplan inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr. 33g, 33f og 33i, Holtug, Holtug By, Vejs Ende 4, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre bebyggelsen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/16768

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent