Fornyet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strand-beskyttelseslinjen) til projektet Strandlivet ved Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme

Publiceret 21-03-2022

Norddjurs Kommune har den 27. august 2020 ansøgt om en toårig forlængelse af forsøgstilladelsen til projektet Strandlivet ved Fjellerup Strand efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. Ansøgningen vedrører planlovens § 5 og naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen).

Kystdirektoratet meddeler hermed fornyet dispensation til forsøgsprojektet Strandlivet ved Fjellerup Strand i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65a, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., jf. § 15. Dispensationen vedrører det projekt, som Naturstyrelsen meddelte dispensation til den 9. november 2015 (NST-4132-707-00114).

Den fornyede dispensation meddeles på baggrund af Erhvervsministeriets afgørelse af den 6. november 2020 om toårig forlængelse af forsøgstilladelsen til projektet efter planlovens § 5, stk. 3, 2. pkt. Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er fysisk påbegyndt inden den 9. november 2022.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05008

Kystdirektoratets afgørelse af 21. marts 2022

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet