Dispensation til udvidelse af helårsbolig

Publiceret 17-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 72b, Rø, Helligdomsvej 9, 3760 Gudhjem, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11657.

Dispensation til udvidelse af helårsbolig

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler