Dispensation til udvidelse af boligareal og etablering af kviste på helårsbolig

Publiceret 31-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1c, Overby By, Odden, Oddenvej 234, 4583 Sjællands Odde, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/07054.

Dispensation til udvidelse af boligareal og etablering af kviste på helårsbolig

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler