Dispensation til udvidelse af bolig, Samsø Kommune

Publiceret 17-03-2022

Dispensation til udvidelse af bolig inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 27b, Besser By, Besser, Stenskov 15, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/16710

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent