Dispensation til udvendig kældertrappe og ændret tag på garage ved helårsbolig, Aabenraa Kommune

Publiceret 04-03-2022

Dispensation til udvendig kældertrappe og ændret tag på garage ved helårsbolig inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.686, Kollund, Bov, Fjordvejen 49A, Sønderhav, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3, nr. 11, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/12948

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent