Dispensation til udstykning af del af matrikel 14a Fæbæk By, Bøstrup

Publiceret 22-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14a Fæbæk By, Bøstrup, Dageløkkevej 11, 5953 Tranekær i Langelands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14255.

Dispensation til udstykning af del af matrikel 14a Fæbæk By, Bøstrup

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler