Dispensation til udskiftning af vindue samt etablering af to kviste inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 18-03-2022

Der er den 4. marts 2021 i forbindelse med ønske om udnyttelse af tagetage søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til udskiftning af vindue samt etablering af 2 kviste inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 27d, Ørby By, Helgenæs, Slettehagevej 49, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08156

Afgørelse

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder