Dispensation til tilbygning til badehus nr. 20,

Publiceret 31-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.215a, Gudsgave, Marstal, Egehovedskoven, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, dog således der meddeles afslag på isætning af tagvindue. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17248.

Dispensation til tilbygning til badehus nr. 20,

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler