Dispensation til tidsbegrænset opstilling af kajakstativ og materiale

Publiceret 09-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3Z Vejlby By, Vejlby, Rigelvej, 5500 i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08141.

Dispensation til tidsbegrænset opstilling af kajakstativ og materiale et

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler