Dispensation til Skovrejsning inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 16-03-2022

Provildo Skov & Natur har på vegne af ejer den 10. september 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til skovrejsning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 12g Hjerk By, Hjerk, Lysenvej 34a, 7870 i Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvndelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/14456

Afgørelse

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler