Dispensation til renovering af beboelsesejendom

Publiceret 01-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8d, 8g og 10f Alstrup By, Brarup, Alstrup Strandvej 15, 4880 Nørre Alslev, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3, nr. 9 og 10, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06404.

Dispensation til renovering af beboelsesejendom

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler