Dispensation til overgange ved dige, trætrappe på dige, dræn og redningsvej

Publiceret 21-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 84de og 351i, Korsør Markjorder, Revvej 175, 4220 Korsør i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08340.

Dispensation til overgange ved dige, trætrappe på dige, dræn og redningsvej

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler