Dispensation til overdækning og isætning af port ved affaldsrum

Publiceret 21-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1ev, Nyborg Markjorder, Strandalleen 92, 5800 Nyborg, i Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14897.

Dispensation til overdækning og isætning af port ved affaldsrum

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler