Dispensation til opsætning af to redningskranse

Publiceret 24-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.60il, Karrebæksminde, Karrebæk, Enø Kystvej 10, 4736 Karrebæksminde, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16774.

Dispensation til opsætning af to redningskranse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler