Dispensation til opsætning af styringsskab til underjordisk regnvands-bassin

Publiceret 29-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 116, Ebeltoft Markjorder, Ndr. Strandvej 17, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16520.

Dispensation til opsætning af styringsskab til underjordisk regnvands-bassin

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler