Dispensation til opgradering af del af Fjordstien fra jord-sti til grus-sti,

Publiceret 21-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1be, Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16585.

Dispensation til opgradering af del af Fjordstien fra jord-sti til grus-sti,

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler