Dispensation til ny bebyggelse

Publiceret 08-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.201, Vonsbæk Ejerlav, Vonsbæk, Bæk Møllenaf 18, 6100 Haderslev. Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte byggeri af bolig og garage. Der kan endvidere opstilles en pavillon som ansøgt i en periode fra 1 måned før byggestart og den skal fjernes senest 1 måned efter byggeriets afslutning. Det forudsættes at ejendommen udstykkes jf. Kystdirektoratets afgørelse af 28.10.2020. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16368.

Dispensation til ny bebyggelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler