Dispensation til mindre terrasse med 2 trin ved sommerhus

Publiceret 12-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.122a, Pedersker, Vestre Sømarksvej 15, 3720 Aakirkeby, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12986.

Dispensation til mindre terrasse med 2 trin ved sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler