Dispensation til midlertidig opsætning af saunatelt ved Melsted Badehotel

Publiceret 24-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 123t, Melstedvej 27, 3760 Gudhjem, i Bornholms Kommune.

Kystdirektoratet giver en tidsbegrænset dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af saunatelt i perioderne fra 9.maj til 12. juni 2022, samt igen i efteråret fra 5. september til 16. oktober 2022, som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16661.

22/16661 Dispensation til midlertidig opsætning af saunatelt.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder