Dispensation til infoskilt på Geosite inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 80a Thurø By, Thurø, Gyldenstensvej 10, 5700 Svendborg. Svendborg Kommune

Publiceret 24-03-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til infoskilt på Geosite inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 80a Thurø By, Thurø, Gyldenstensvej 10, 5700 Svendborg. Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.
Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/17058

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent