Dispensation til informationsskilt på Svelmø

Publiceret 21-03-2022

Afgørelsen vedrører matr. 7000p, Åstrup By, Åstrup, Østergyden 45A, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16762.

22/16762 Dispensation til infoskilt.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent