Dispensation til geosite skilt inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 15f, Thurø By, Thurø, Østerskovvej 12, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Publiceret 24-03-2022

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til geosite skilt inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 15f, Thurø By, Thurø, Østerskovvej 12, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. !, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/17028

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent