Dispensation til genopførsel af sommerhus delvis

Publiceret 11-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup, Langøvej 610, 6390 Martofte i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10896.

Dispensation til genopførsel af sommerhus delvis

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler