Dispensation til genopførsel af shelter

Publiceret 01-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9m, Jerup By, Elling, Fredborgvej 120, 9981 Jerup i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11492.

Dispensation til genopførsel af shelter

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler