Dispensation til genopførsel af badeskur nr. 63

Publiceret 02-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.215a, gudsgave, Marstal, Nederste Midtmarksvej, Egehovedskoven, 5960 Marstal, Ærø Kommune

 Jeanette Londin Lund Kystdirektoratet Jacob Henrik Lund <Obfuscated Email> J.nr. 21/14724-7 Ref. Jan Kofod Winther 02-03-2022 Dispensation til genopførsel af badeskur nr. 63 inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.215a, gudsgave, Marstal, Nederste Midtmarksvej, Egehovedskoven, 5960 Marstal, Ærø Kommune Ansøgning I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til genopførsel af badeskur nr. 63 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.215a, gudsgave, Marstal, Nederste Midtmarksvej, Egehovedskoven, 5960 Marstal, Ærø Kommune. Afgørelse Kystdirektoratet giver betinget dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre et badehus med et ansøgte grundareal, idet det bemærkes at dispensationen forudsætter at lejeaftale er indgået for et badehus på 18 m², samt at der meddeles afslag til at opføre badehuset med udhæng (til hems) som vist i redegørelsen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14724.

Dispensation til genopførsel af badeskur nr. 63

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler