Dispensation til genopførsel af badeskur nr. 63

Publiceret 19-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.215a, gudsgave, Marstal, Nederste Midtmarksvej, Egehovedskoven, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til genopførsel af badeskur nr. 63 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.215a, gudsgave, Marstal, Nederste Midtmarksvej, Egehovedskoven, 5960 Marstal, Ærø Kommune.

Kystdirektoratet meddelte den 3. marts 2022 dispensation til at opføre et nyt badeskur på 18 m² til erstatning for et eksisterende. Projektet er i mellemtiden ændret til et skur i ændret udformning og med et areal på 17,6 m².

Kystdirektoratet giver betinget dispensation efter naturbeskyttelseslovens 1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre et badehus med et ansøgte grundareal, idet det bemærkes at dispensationen forudsætter at lejeaftale er indgået for et badehus på 18 m. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16709.

Dispensation til genopførsel af badeskur nr. 63

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler