Dispensation til genopførsel af badeskur nr. 12

Publiceret 03-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.215a, gudsgave, Marstal, Nederste Midtmarksvej, Egehovedskoven, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte., idet det bemærkes at dispensationen forudsætter at lejeaftale er indgået for et badehus på 18 m². 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11898.

Dispensation til genopførsel af badeskur nr. 12

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler