Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 31-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9b, Glænø, Ørslev, Glænøvej 286, 4230 Skælskør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12628.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler