Dispensation til genopførelse af offentlig trappe

Publiceret 01-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3o, Bøsøre By, Hesselager, Klintholm Strand 33, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04607.

Dispensation til genopførelse af offentlig trappe

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler