Dispensation til genopførelse af helårsbolig

Publiceret 23-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 47i, Tolstrup By, Næsborg, Gl. Færgevej 8, 9670 Løgstør, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelsen af boligen som ansøgt. Det stilles som vilkår for udvidelsen af boligarealet på 1. sal, at der ikke isættes yderligere vinduer en vist i det ansøgte, samt at depotrum over garagen ikke udnyttes til boligformål. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16687.

Dispensation til genopførelse af helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler