Dispensation til garage

Publiceret 18-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 81c, Vesterø By, Vesterø, Strandvejen 22, 9940 Læsø, Læsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/01108.

Dispensation til garage

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler