Dispensation til flisebelægning

Publiceret 19-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 88a Hundested By, Torup, Knud Rasmussensvej 3, 3390 Hundested. Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16727.

Dispensation til flisebelægning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler