Dispensation til etablering af volde til markfirben

Publiceret 22-03-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000a, Hald By, Torup, i Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte volde samt oplysningsskilt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04693.

Dispensation til etablering af volde til markfirben

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler